Kontakt

ICA Fastigheter AB
Box 50008
721 84  Västerås, Sverige
Telefon: +46 21 19 30 00

Kommersiell Förvaltare
Magnus Bergström
Telefon: +46 (0) 10-422 26 60
Mail: magnus.l.bergstrom@ica.se

Centrumledare (Marknadsföring och profilering)
Sofia Lindegård
Telefon: +46 (0) 10-422 07 73
Mail: sofia.lindegard@ica.se